Partnerë transporti të bëheni – tek HANSETRANS ose STADTBOTE.

Ne ofrojmë nga Grupi i Kompanive HANSETRANS në kërkim të shoferëve të pavarur transportues që dëshirojnë të bashkëpunojnë si partnerë të transportit me ne. Kjo do t’ju ndihmojë të zgjeroni biznesin tuaj të transportit ekzistues ose si partnerë transportues të HANSETRANS, do të ndihmoni të krijoni një biznes të ri transporti dhe kështu të arrini në pavarësinë tuaj. Në këtë drejtim, në HANSETRANS si partnerë transportues, ne po kërkojmë sipërmarrës të flotës së automjeteve në fushën e logjistikës për divizionet tona HANSETRANS (mobilje transporti, transporti i mallrave dhe transporti i shtëpisë) si dhe STADTBOTE (shërbim kuryerësh).

Transportpartnereve tanë u ofrojmë një partneritet të barabartë dhe avantazhe reciproke. Në përgjigje të gamës sonë të gjerë të shërbimeve, që nga transporti i plotë për të mbërritur në transportin lokal të mallrave dhe shërbimet rajonale të kuryerit, ne gjithashtu po kërkojmë sipërmarrës të transportit të çdo lloji: nga sipërmarrësi me vetëdëshirë dhe me vetura të tyre, deri te pronari i flotës me disa kamionë ose me skuadrën e tij të montazhit.

Nëse jeni në kërkim të një partneriteti transporti, atëherë HANSETRANS është pikërisht ajo që kërkoni. Nga pronarët e flotave deri te mbështetja për të arritur në pavarësi, në HANSETRANS besojmë në një partneritet produktiv dhe afatgjatë me avantazhe për të dy palët!

Pse të bëheni partnerë transportues të HANSETRANS ose STADTBOTE?

Nëse si sipërmarrës transportues me vetëdëshirë dëshironi të bëheni partnerë transportues të HANSETRANS ose STADTBOTE, ju do të keni kontrollin e plotë mbi atë që dëshironi të arrini në bashkëpunim me ne. Suksesi është në dorën tuaj – edhe nëse jeni një sipërmarrës i vetëdëshirë me